Akuna

Konsulentvirksomhet. Hjelper store og små virksomheter i privat og offentlig sektor med omstilling, forretningsutvikling, digitalisering og framdrift.

Klimavisjon

Klimanøytrale innen 2030. Bidra til at kunder og leverandører også har ambisiøse målsetninger.