Akershus Energi

Vi har i mange år vært en ren vannkraft-produsent. I dag er vi et bredt sammensatt energiselskap som satser på alt innen fornybar energi. Med snart 100 år som produsent av fornybar energi, har vi et godt grunnlag for å finne løsninger for å møte morgendagens utfordringer.

Klimavisjon

I Akershus Energi ønsker vi å ta ansvar for å nå de klimamålene som er viktige for framtida. Som en stor energibedrift og viktig samfunnsaktør har vi kompetanse og mulighet til å bidra innenfor flere av FNs bærekraftsmål.

Relaterte løsninger