AKT Agder Kollektivtrafikk AS

AKT er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Agder. AKT planlegger, markedsfører og anskaffer kollektivtransporttjenester på vegne av eierne Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Busselskaper, drosjer etc. kjører på oppdrag for AKT.