Advokatfirmaet Ottosen

Advokatfirmaet Ottosen er spesialisert innen entreprise, kontrakter, fast eiendom og tvisteløsning. Ottosen jobber hovedsakelig med entreprenører innen bygg, anlegg og eiendom, og ønsker å være en pådriver for klimaomstilling hos sine kunder. Firmaet er en bilfri og papirfri arbeidsplass som også gir økonomiske bidrag til miljøorganisasjoner. Ottosen følger UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv og påtar seg ikke oppdrag for selskaper som ikke utøver sin virksomhet innenfor gjeldende regelverk.