OPERASJON NULLUTSLIPP: Kommunikasjonsløft for klimamål

Hvordan kan vi sammen formidle historien om verdens mest klimavennlige region? Det var temaet da Klimapartnere Vestland sparket i gang tiåret med et rundebordsmøte om kommunikasjon.

Nye Vestland fylkeskommune har ambisjonene på plass fra starten, med en visjon om nullutslipp innen 2030. Det er et mål som stadig flere slutter opp om, både i kommunene og i privat næringsliv. – Visjonen er på plass, tiltakene er godt underveis, men historiefortellingen mangler. Derfor tar vi initiativ til et felles kommunikasjonsløft rundt klimaarbeidet i regionen, sier Renate Nedregård i Klimapartnere Vestland, om bakgrunnen for møtet.

Sentrale aktører rundt bordet

12 personer var samlet på Media City i Bergen den første uken i det nye tiåret, med et ønske om å skape entusiasme og mobilisere rundt målsettingen om nullutslipp i Vestland og Bergen.

Med sentrale aktører som Grieghallen, Vil Vite, Akvariet og Visit Bergen rundt bordet, var det bred enighet om at Bergen og Vestland har mye å vinne på å løfte frem fortellingen om en klimavennlig region. Designbyrået Haltenbanken og TV Vest var representert med spisskompetanse på design og formidling, mens BKK fortalte om sitt arbeid med å forsyne regionen med utslippsfri energi, og sitt engasjement for å bidra til en bærekraftig fremtid.

TED Countdown Summit til Bergen

Nettopp i år har Bergen og Vestland ekstra gode muligheter for å profilere seg internasjonalt som en bærekraftig region.  Olav Munch, Adm. Dir i Grieghallen, viser til at verdens mest prestisjefulle konferansearrangør har valgt Bergen som vertskap for sitt neste arrangement, med fokus på bærekraft. Det blir årets høydepunkt for mange når TED Countdown Summit arrangeres i Grieghallen i fire dager i oktober.

– Vi blir inspirert av deres profilering og mobilisering rundt arrangementet. De henvender seg til hver enkelt av oss og utfordrer oss alle på hva vi kan bidra med på spesifikke områder, sier Olav Munch, og oppfordrer flere til å bruke mulighetene denne konferansen gir.

Felles budskap utad

– Bergen har mulighet til å ta en posisjon som en klimavennlig by. For eksempel har vi, sammen med Karlstad i Sverige, verdens mest klimavennlige hotellpark, sier Reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland. Han poengterer at turistene er blitt mye mer bevisste på bærekraft når de velger destinasjoner. Det kan Vestlandet nyte godt av. – Det er mange som snakker om klima og bærekraft når de er ute og forteller om Bergen, men vi må sikre at vi forteller den samme historien. Vi trenger budskap som forsterker hverandre, sier Nyland.

Deltakerne rundt bordet er enige om at det er behov for en felles historiefortelling.

– Jeg har veldig tro på at det er viktig å komme frem til et samlende budskap,  sier Lars Leegaard Marøy, direktør på Vil Vite. Vitensenteret har selv store planer om å fokusere på bærekraft i året som kommer.

Raske endringer

– Ting endrer seg enormt fort i næringslivet, og vi er klar for å bevege oss, sier Aslak Sverdrup, direktør for Akvariet i Bergen og styreleder i Bergens Næringsråd.  – Nå snakker vi ikke lenger om 2040, men om 2030. I dag er det ingen i næringslivet som tør å la være å tenke bærekraft.

Svedrup berømmer Klimapartnere for initiativet, og ber om å bli utfordret videre.

– Vi trenger en løsning som ansvarliggjør oss som er ledere i næringslivet. Slik kan vi sikre oss at vi ikke bare går ut med et budskap, og håper på det beste.

Bifall fra byråden

Thor Haakon Bakke, byråd for klima, miljø og byutvikling, forsikrer om at han gjerne tar imot innspill, og setter pris på en diskusjon om en felles historiefortelling.

– Vi ser behovet for å kommunisere en felles historie. Vi er flinke, og det må vi fortelle sammen, sier Bakke, og viser til kommunens vedtatte visjon om at Bergen skal være fossilfri innen 2030.

Startskudd for arbeidet

Rundebordsmøtet på Media City i Bergen var startskuddet for et arbeid som fortsetter i månedene fremover, og hvor flere sentrale aktører skal involveres og komme med innspill.

– Det er ikke meningen at vi som sitter rundt bordet her, skal komme frem til endelige løsninger. Men med dette møtet har vi sparket i gang året med en viktig diskusjon, sier Helene Frihammer, leder i Klimapartnere Vestland.  – Målet er å finne frem til den felles fortellingen som kan skape entusiasme og mobilisere rundt målsettingen om nullutslipp i Vestland og Bergen. Klarer vi det, har vi kommet langt.

Relaterte blogginnlegg