Om oss

Klimapartnere jobber for grønn næringsutvikling og omstilling i alle sektorer og samfunnsområder. Vi er tett på i alle Norges fylker, med over 300 partnervirksomheter fra akademia, næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner!

Vår visjon er at Norge lykkes med omstilling for å nå 1,5 graders-målet. Norges klimamål er ikke nok, og flere av våre fylker, byer og kommuner er langt mer ambisiøse. Derfor har vi også laget en samlet oversikt over målsetninger og omstillingstempo på Klimakartet.no. Alle våre Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri og kutte sine direkte utslipp innen 2030. Dette er en oppfordring mange allerede har tatt på strak arm og er i rute til å levere på i innen 2030! Det vet vi, fordi vi måler.

Fra ord til handling!

Våre partnere kjennetegnes av å være handlekraftige. Klimapartnere går sammen i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Partnerskapene tilbyr regionale og effektive møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Klimapartnere er en koblingsboks for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. Vi deler råd med konkrete eksempler og jobber systematisk med klimaarbeid. Sammen med våre partnere er vi en sterk akselerator for det grønne skiftet i hele landet.

Alle Klimapartnere regioner arbeider etter samme metode og overordnede strategi.  Partnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres om å bli fossilfri (direkte utslipp) innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt. I Klimapartnere heier vi ekstra på alle gode, grønne tiltak som kan deles og kopieres. Derfor har vi også lansert en egen grønn løsningsbank i 2020.

Samarbeid for grønn verdiskaping 

Gjennom bruk av samme metode, i alle regioner på tvers av hele landet, optimaliserer vi verdien av hvert enkelt partnerskap. Våre partnere samarbeider på tvers av sektorer og fag, deler kunnskap og finner fremtidsrettede løsninger. Hver Klimapartnere region har en egen dedikert leder, styringsgruppe med partnere fra regionen og tilpasset lokalt fokus og driv for innovative prosjekter. I tillegg arbeider vi tett og godt med mange andre eksterne aktører.

Årlig partneravgift

Over 300 ansatte 50 000,- kr
50 – 300 ansatte, 30 000,- kr
20 – 50 ansatte, 20 000, – kr
Under 20 ansatte, 10 000,- kr

Det gis 30 % rabatt ved partnerskap i 4 regioner eller mer*
(*Laveste kontigent gis ikke rabatt. Rabatter har ikke «tilbakevirkende» kraft)

Noen av regionene har egne satser. Se egne regionsider for dette.


Organisering

Hver region eies og er forankret i sin respektive fylkeskommune. Partnerskapene finansieres gjennom årlig partnerkontingent og tilskudd fra fylkeskommunen. I tillegg hentes prosjektmidler. Klimapartnere har mottatt midler fra Klimasats i flere omganger og sist 5 millioner kroner for å styrke og løfte alle regioner ytterligere over en 2-års periode.

Klimapartnermetoden ble i sin tid etablert i Agder i 2009. Deretter ble Klimapartnere videreutviklet og rullet ut til nye regioner i tett samarbeid med Vestland. Det finnes nå Klimapartnere partnerskap i hele landet.

Les mer om Klimapartnere metoden og bli med å gå fra ord til handling!

Bli partner

1

Kontakt Klimapartnere i din region

2

Skap forankring internt

3

Signer partneravtale