Norce CASS er ny Klimapartner i Troms

CASS – Centre for Arctic Sustainable Societies driver flerfaglig forskning på bærekraftig samfunnsutvikling i Arktis. For Klimapartnere er dette en viktig partner ettersom vi er opptatt av dialog og samarbeid mellom akademia, privat og offentlig sektor.

Norce – Centre for Arctic Sustainable Societies (CASS) ønsker å knytte seg nærmere til eksisterende nettverk og Klimapartnere er et naturlig valg.

CASS er en flerfaglig paraplystruktur i NORCE som samler forskning på samfunn i Arktis. Kompetanse og kunnskapsutvikling om bærekraft er sentralt i arbeidet og senteret utvikler nyttig og relevant kunnskap, dette er etterspurt hos mange av våre eksisterende partnere.

– NORCE ønsker å delta i Klimapartnere for å bidra til å skape økt bevissthet om temaet i vår egen organisasjon. Vi har tro på at samarbeid gir styrke og ved å delta i et partnerskap med andre som har samme fokus så er det større muligheter for å skape samfunnsmessig endring, sier forskningssjef May-Britt Ellingsen.

Hun utdyper videre hva deres bidrag til partnerskapet er: – NORCE i Tromsø er del av et landsdekkende forskningskonsern og kan bidra med engasjerte forskere og flerfaglig kunnskap om klimautfordringene.

Det handler om å knytte sammen forskning med samfunns- og næringsutvikling for å finne løsninger som er langsiktige og positive for landsdelen. Vil du se mer av hva Norce CASS forsker på, anbefaler vi å besøke nettsiden her.

 

Relaterte blogginnlegg