Klimapartnere får millionstøtte

Etter år med stor vekst får Klimapartnere nå fem millioner fra Klimasats til å sikre og styrke Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling.

Denne uken kom nyheten fra Miljødirektoratet om at Klimapartnere tildeles fem millioner til styrking av satsingen på Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling. Støtten vil bidra til styrking og sikring av det viktige arbeidet som foregår i de stadig flere Klimapartner-regionene, og representerer et solid bidrag til å holde trykket oppe.

Landsdekkende

Klimapartnere startet i Agder i 2009, og i 2013 ble Klimapartnere Hordaland opprettet. De siste årene har Klimapartner-familien opplevd en kraftig vekst og Klimapartner-regioner har blitt opprettet i en rekke fylker over hele landet. Siden 2014 har Klimapartnere vokst fra to til ti regioner og totalt teller vi nå over 200 partnere over hele landet.

Senest 5. juni hadde Klimapartnere Nordland sitt stiftelsesmøte, der 14 partnere signerte sine partneravtaler. Tidligere i sommer fikk Møre og Romsdal tildelt Klimasats-midler for opprettelse av Klimapartnere Møre og Romsdal. Dermed er Klimapartnere representert i hele landet.

Sterk støttespiller

Miljødirektoratet har gjennom Klimasats vært en viktig bidragsyter til denne veksten, og støtten på 5 millioner vil sørge for at utviklingen kan fortsette med samme positive trend. Miljødirektoratet skriver blant annet i sin vurdering:

«Klimapartnernettverkene kan vise til gode resultater med hensyn til klimagassreduksjon blant deltakerne, og framstår som en viktig driver for klimaomstilling blant både offentlige og private virksomheter. Miljødirektoratet vurderer det som et godt tidspunkt for å bidra med Klimasats-midler til styrke driften nå, siden organisasjonen og aktivitetene har vokst raskt siden 2014. I 2014 var Klimapartnere operativ i to regioner, i dag i 10 regioner.»

I tillegg til fellesstøtten på fem millioner har Miljødirektoratet også innvilget Klimasats-støtte til Klimapartnere Agder, Klimapartnere Buskerud og Klimapartnere Innlandet, samt støtte til «Digitale og sirkulære verdikjeder» hos Klimapartnere Rogaland.