Klimasmart landbruk kapret 3.plassen i «Årets lokale klimatiltak»

Klimasmart landbruk Østfold mottok en gledelig tredjeplass under den årlige klimakonkurransen for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen i november i år.

Foto: Karen Marie Aanonsen

Med fokus på et klimavennlig og energieffektivt landbruk har Klimasmart landbruk Østfold gjennom siden 2014 bistått bønder å tenke klima i alle sammenhenger. Prosjektet har hatt som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å heve kompetansen blant bøndene. 

Prosjektleder for Klimasmart Landbruk Østfold, Charlotte Forsberg, er stolt over tredjeplassen. 

Dette er gledelig! Prisen er en flott anerkjennelse for den jobben alle partnere har lagt ned. Østfoldlandbruket har stått samlet, og mange bønder har iverksatt små og store klimatiltak på sine gårder. Dette er et godt fundament for å jobbe videre mot klimamålene som er satt for landbruket frem mot 2030. 

Prosjektet har gjennomført utallige kurs og praktiske øvelser. Dette være seg energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfrie korntørker til solceller på låvetak og god drenering. Elever ved naturbruksskolene har vært involvert, og årlig klimadag på Inspiria har fenget.

Se prisutdelingen og les hele saken her

 

Tilknyttede partnere