Vellykket leasing-ordning for elsykler til ansatte

Mindre klimagassutslipp, bedre ansatthelse og reduserte kostnader knyttet til sykefravær. Det var målene for Sarpsborg kommune i Viken fylke da de innførte en egen leasing-ordning for elsykler til ansatte i 2018. Et par år senere tyder mye på at de kan greie å nå målene sine.

Foto: Klima Østfold

Initiativet kom fra øverste politiske hold våren 2017, da ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) ba administrasjonen om å utrede ulike løsninger for å få ansatte i Sarpsborg kommune til å sykle mer til og fra jobb. Utgangspunktet var at det å få opp sykkelandelen kunne ses på som en del av kommunens samfunnsansvar. Flere på sykkel ville bety færre biler og dermed redusert negativ miljøpåvirkning. Bedre helse for den som sykler og potensielt lavere sykefravær ville også føre til lavere kostnader for kommunen.

Likevel har det på landsbasis vært få som har brukt sykkelen til og fra jobb, og noen av grunnene til det er for lang reisevei, for farlige veier og at det er for upraktisk med sykkel, ifølge en studie gjennomført ved BI og publisert i magasinet Magma i 2014.

– Mye av løsningen på disse problemene ligger i elsykkelen. Den gjør det enklere å sykle langt, den er godt utstyrt med lys og reflekser og den kan transportere både varer og barn uten problem, sier rådgiver Per Bjørnar Wiig i Sarpsborg kommune. Han er ansvarlig for elsykkelordningen i kommunen, og har jobbet med den siden høsten 2017.

Les hele saken her

Tilknyttede partnere