Utslippsfri båthavn og den grønne led Bergen

I prosjektet «den grønne led» er planen å etablere en småbåthavn i Bergen for utslippsfrie båter, og at det opprettes nødvendig infrastruktur for disse langs kysten mot Bjørnafjorden.

Foto: Kjetil Taksdal

Miljødirektoratet har bidratt med nærmere 300 000,- kr i støtte til prosjektet Den Grønne Led, ledet av BGreen og Bergen kommune i et samarbeid med blant annet Klimapartnere.

Forprosjektet hadde som formål å kartlegge hva som skal til for å etablere en utslippsfri småbåthavn og en «grønn led» mellom Bergen og Bjørnafjorden.

Sluttrapporten finner du her:

Se også søknad til Miljødirektoratet her

Tilknyttede partnere