Utdanner og tilrettelegger for fremtidens grønne arbeidskraft

Universitet i Agder har høyt fokus på å utdanne fremtidens ledere og ansatte innen klima og miljø.

Foto: Shutterstock

Foruten til å tilby et bredt utvalg av studier innen bærekraft, fornybar energi og global utvikling, drives også diverse forskningsgrupper knyttet mot miljø og klima på universitetet.

De har satt seg ambisiøse grønne mål, noen som skal oppnås innen 2030, og andre som skal innføres allerede innen 2024! Heriblant finner vi mål om å ha en klimanøytral drift, utslippsfri transport, reduksjon av avfall og økt kildesortering, samt grønne innkjøp. Allerede innen 2024 har de forpliktet seg til å blant annet utvikle årlig klimaregnskap, sette miljøkrav ved anskaffelser og kreve miljøsertifisering. Utslipp fra byggeprosjekter og transport i anskaffelser skal også reduseres.

Et viktig tiltak de allerede har innført er å få installert 1200kvm med solceller på taket, og solceller på noen av bygningenes fasade og vinduer.

I samarbeid med Kristiansand kommune lånes det også ut el-sykler, i håpet om å redusere bruk av bil for alle som bor under 10 km fra universitet.

Det er for øvrig etablert et campus- og miljøfond som skal gå til konkrete tiltak på universitetets to campus.

Universitet jobber aktivt for å sette miljø og klima i fokus hos både studenter og ansatte – noe som er avgjørende for å forme dagens studenter til å være miljøbevisste i fremtiden.

Tilknyttede partnere