Utdanner og tilrettelegger for fremtidens grønne arbeidskraft

Universitet i Agder har høyt fokus på å utdanne fremtidens ledere og ansatte innen klima og miljø.

Foto: Shutterstock

Foruten å tilby et bredt utvalg av studier innen bærekraft, fornybar energi og global utvikling, – drives også flere forskningsgrupper knyttet mot miljø og klima på universitetet.

Universitet jobber aktivt for å sette miljø og klima i fokus hos både studenter og ansatte – noe som er avgjørende for å forme dagens studenter til å være miljøbevisste i fremtiden.