Tyra er første ombygde fiskebåt fra konvensjonell til hybrid

Klimapartner Selfa Arctic har bygd om fiskebåten Tyra til å gå på strøm i tillegg til diesel. Dette kutter dieselforbruket til båten med 80-90 prosent.

Størsteparten av arbeidshverdagen i båten er å flytte seg sakte eller ligge stille. Da kan elmotoren brukes. Man kan da jobbe med elmotoren i 8-10 timer, i stedet for å ha en dieselmotor på tomgang, sier Tord Aslaksen i Green-Bay, som eier Tyra.

El-motoren gir også et støy- og vibrasjonsfritt arbeidsmiljø. Batteriene lades fra land, men om båten går fri for strøm på havet starter dieselmotoren. Den sørger da for både lading og framdrift.

Det er satt inn en elmotor sammen med 14 batterier på til sammen 110 kilowatt. Dieselmotoren (Scania D11 fra 1992) har gått 14000 timer og har en vanlig levetid på 100 000 timer. På denne måten tar man vare på motoren, båten og den får et nytt liv med en drift som gir en vesentlig nedgang i klimagassutslipp. Mekanord  vribart gir ble ombygget til hybridgear, overhalt og remontert. Aksling ble kontrollert og remontert. PÅ gearet ble det montert en 50 kwPetra vannkjølt elektromotor. Elektromotoren brukes som fremdriftsmotor og generator. Tidligere innmontert hjelpemotor trengtes ikke lengre og kunne derfor tas ut og selges.

HybridX-fremdriftssystem og Undheim JPOS gir fartøyet DP-funksjon både i elektrisk og fossil modus. Systemet styrer både motorturtall, vripropeller og elektriske sidepropeller forut og akter.

Vi skal levere mange hybrid fremdriftssystem framover og har lært mye av Tyra-prosjektet, sier daglig leder i Selfa Arctic, Erik Ianssen og daglig leder i Hymatech, Kay Henning Higraff i Hymatech, Kay Henning Higraff. -Fundamentet er å redusere dieselforbruk, motortimer og gi et støy- og vibrasjonsfritt arbeidsmiljø.

For mer informasjon kontakt Erik Ianssen, erik@selfa.no

Prosjektet Tyra er en del av prosjektet Zero kyst.

Tilknyttede partnere