Fossilifri innen 2023 med grønne studentboliger

Da studentsamskipnaden på Vestlandet skulle rehabilitere sin største studentby ble det gjort på Bergens første fossilfrie byggeplass.

Foto: Sammen

Studentsamskipnaden på Vestlandet huser over 6.000 studenter i Bergen, Førde, Sogndal, Stord og Haugesund. Da Bergens største studentby skulle rehabiliteres ble det gjort på byens første fossilfrie byggeplass.

Fantoft studentby har totalt over 1200 studentboliger fordelt på tre bygg, samt en idrettshall. I 2017 startet arbeidet med å rehabilitere det første bygget høyblokken. Blant miljøtiltakene som ble satt inn var:

  • Ingen oppvarming ved hjelp av gass eller olje, all varme kommer fra el- og fjernvarme.
  • Anleggsmaskinene bruker ikke diesel eller annet fossilt drivstoff, men el eller biodisel uten palmeolje
  • Boligene etterisoleres med 200 mm isolasjon og vinduer skiftes. Dette reduserer energibruken i bygningene med ca. 67% og boligene blir da klassifisert som lavenergiboliger etter rehabiliteringen.
  • Det hele gjennomføres etter veiledning fra risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL.

Hvorfor er dette viktig?

Bygg står for 40% av verdens klimagassutslipp. En omstilling til nullutslipp er dermed ikke bare viktig for å redusere egne utslipp, lokale utslipp og nasjonale utslipp. Det baner også vei for løsninger som kan selges til det internasjonale markedet. Byggherrer som går i front, og stiller krav om fossilfrie byggeplasser er dermed med på å redusere utslipp i en bransje med stort potensiale og samtidig løfte fram grønn verdiskaping også lokalt.

Tilknyttede partnere