Resirkulerte forslanger fra utrangerte flytekrager

Gjennom et eget prosjekt og satsing har Scale utviklet resirkulerte forslanger. SinkabergHansen har tatt i bruk slangene og prosjektet viser gode utsikter for videre resirkulering av HDPE-plast.

 

Gjennom satsingen Scale Sirkulær har Klimapartner ScaleAQ utviklet resirkulerte forslanger fra utrangerte flytevester. Slangene brukes av en annen klimapartner, SinkabergHansen AS.

I fjor høst tok Scale imot utrangerte flytekrager på deres servicestasjon på Frøya. Disse ble vasket og kuttet i riktig lengder. De er deretter videre prossesert hos Quantafuel i Kristiansund og deretter sendt til Hallingplast for produksjon av nye produkter. Dette er nå blitt til vannforingsslanger som benyttes på en lokalitet til SinkabergHansen i Nærøysund. Det er også produsert andre produkter som håndlist og gangbanerør av den resirkulerte plasten.

– Ved å ha kontroll gjennom hele verdikjeden ser vi at kvaliteten på det resirkulerte materialet er tilnærmet like godt som jomfruelig plast. Mikroskopianalyser viser en meget god homogenitet og renhet i rør med resirkulert materiale og skiller seg ikke fra rør med jomfruelig materiale. Dette er svært gode nyheter for bransjen, og åpner for store muligheter for bruk av resirkulert HDPE-plast, sier bærekraftansvarlig i Scale, Hanne Digre.

FoU-koordinator i SinkabergHansen er også fornøyd.

-Vi ser flere gode egenskaper i en og samme løsning. Foruten nyheten med resirkulert materiale i slangene, gir vannfôring flere fordeler for miljøet: Vesentlig redusert energiforbruk, ingen utslipp av mikroplast, åpning for fôring på ulike dybder –  i tillegg til redusert støy for operatørene ved lokalitetene, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes i SinkabergHansen.

Arbeidet er knyttet til et prosjekt som er delvis finansiert av Handelens Miljøfond. Laboratorieanalysene er gjennomført ved Norner, samt at vi har hatt materialteknologi-studenter ved NTNU som har gjort tester, avslutter Digre.

Mer info og kontaktperson: https://scaleaq.no/aktuelt/2022/06/tar-i-bruk-resirkulerte-forslanger/

Bilder: Sinkaberg Hansen AS

Tilknyttede partnere