Spisser klimasatsingen sin med en egen klimagruppe i redaksjonen

I 2021 skal Bergen Tidene dekke klima tettere enn noen gang tidligere. Klima blir nemlig en av hovedsatsingene deres i 2021. Nå har redaksjonen fått en egen gruppe med klimajournalister som skal gi leserne mer og bedre klimajournalistikk enn noen gang tidligere.

Foto: Shutterstock

Klimasaker blir stadig en mer og mer sentral del av nyhetsbildetI 2021 skal Bergens Tidene gi klimajournalistikk enda større spalteplass en tidligere.   

 trapper vi opp. Vi har satt ned en egen gruppe journalister, fra ulike fagfelt, som skal jobbe dedikert med klima. Målet er å gi dere lesere enda bedre journalistikk på et viktig felt, som griper stadig mer inn i hverdagen, skriver sjefredaktør Frøy Gudbransen. 

Her kan en følge BTs klimasaker: https://www.bt.no/emne/klima  

Tilknyttede partnere