Halvering av matsvinn i kantiner innen 2030

Klimapartnere utfordrer partnere om å halvere sitt matsvinn innen 2030 i tråd med FNs bærekraftsmål. En av de mest effektive måtene for bedrifter å gjøre dette på er ved gjennomtenkte innkjøp, god dialog og krav til leverandører av mat og kantiner.

Bilde: Mette Nygård Havre, Spis opp maten

Hver og en av oss kaster i snitt 42 kg spisbar mat. Flere av våre partnere jobber systematisk med å redusere matsvinn i egne virksomheter:

– De Bergenske benytter mindre tallerker i buffeten og oppfordrer gjester til å i stedet forsyne seg flere ganger.

– BKK har satt i gang kampanjen Bærekraftig mat som blant annet innebærer CO2 merking av matvalg i kantine ISS.

– Spis opp maten, med Mette Nygård Havre i spissen, har startet en landsdekkene  folkebevegelse for å gjøre oss alle til matreddere og jobber tett og godt med mange av våre partnere.

– Flere av våre partnere, som i Media City/ Entra, velger å benytte ny teknologi som løsningen TooGoodToGo for å selge overskuddsmat i kantine.

Klimapartnere har jevnlig temamøter for å forebygge matsvinn og ber egne partnere om å rapportere på dette årlig.

Tilknyttede partnere