Solenergi gir grønn energi til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen jobber mot sitt mål om å bli klimanøytrale innen 2030. I år har universitetet tatt i bruke sitt første solcelleanlegg. Planen er at alle nybygg skal få solceller.

Foto: Ole Marius Kvamme, UiB

Universitetet i Bergen har satt en målsetning om å bli klimanøytrale innen 2030. Et av tiltakene for å nå dette målet blir å benytte solceller på universitetets bygg. Planen er at alle nye universitetsbygg skal være utstyrt med egne solcellepaneler og tidligere i år slo universitetet på sitt første anlegg på taket av Odontologibygget

Satser på 300.000 kWt i løpet av året

UiBs første solcelleanlegg har totalt 466 solcellepaneler, som vil gi en årsproduksjon på ca. 100.000 kilowattimer. I august 2020 bledette anlegget utvidet til det nye nabobygget Alrek helsecampus. Til sammen gir disse solcellepanelene føre til en årsproduksjon på ca. 300.000 kilowattimer. I tillegg er et tredje anlegg under bygging, Inkubatorbygget på Haukeland og ti andre bygg er i forprosjektstadiet for solcellepaneler.

– Vi har lenge hatt ønske om å ta i bruk denne teknologien for å ta ned energibruk og klimabelastning til bygningsdrift. I 2019 var det kapasitet og midler til å gjennomføre det første prosjektet, sier ENØK-ingeniør Steinar Sundberg ved Eiendomsavdelingen på UiB til universitetets nettsider. 

 

Hvorfor er dette viktig?

UiB har som mål å bli klimanøytralt innen 2030.

– Bygg står for en stor del av klimaavtrykket til UiB og skal vi nå våre mål, må det arbeides systematisk med å redusere klimautslipp fra bygningsmassen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm, og legger til:

– Et tiltak er å arbeide for lavest mulig klimapåvirkning knyttet til nybygg. Vi arbeider også med å redusere energibruken ved UiB. Vi har som mål å redusere energibruken med 40 prosent innen 2025. Bruk av solcelleanlegg er et viktig virkemiddel for å nå dette målet.

På verdensbasis står bygg for cirka 40% av klimagassutslippene. 

 

 

Tilknyttede partnere