Solcelleanlegg gir strøm i anleggsfasen

Fossen Utvikling AS etablerer bakkemontert solcelleanlegg for anleggsfasen i boligprosjektet Tanberghøgda i Hønefoss. Dette gir strøm til både maskinene i bygge- og anleggsfasen, og til boligene når de står ferdig.

Energiparken inneholder et bakkemontert solcelleanlegg på 500kWp, et batteri med kapasitet på 1 MW/1,1 MWh, en nettstasjon på 800kVA, og ladestasjoner.

Energiparken etableres allerede nå i anleggsfasen på Tanberghøgda i Hønefoss. På denne måten etableres det en utslippsfri bygg og anleggsplass, basert på energiløsningen som i stor grad vil forsyne det ferdige boligfeltet. Dette vil gi fornybar energiforsyning til boliger, kjøretøy og fellesanlegg i boligområdet. Byggingen av anlegget starter etter planen sommeren 2022 og vil ha en installert effekt på 500kWp.

Basert på beregninger i prosjektet vil tiltaket medføre

  • Reduksjon i klimagassutslipp på 60% ved bygging av infrastruktur i området.
  • Reduksjon av energibehovet fra strømnettet med 57%
  • Effektbehovet fra strømnettet reduseres med 64%.

En annen konsekvens av den lokale energiproduksjonen er at det vil avlaste overføringsnettet i området. Det lokale nettselskapet Føie slipper å bygge ut nytt overføringsnettet for å forsyne den nye bydelen. Nettstasjonen bygges for strøm både inn og ut, slik at det også tas høyde for å delta i fleksibilitetsmarkedet med batteriet.

CEEQUAL sertifisering førte til nytenkning

Energikonseptutredningen er støttet av ENOVA, og Fossen Utvikling AS har i samarbeid med COWI gjennomført en energikonseptutredning for boligområdet.

– Det er gjennom CEEQUAL sertifisering av hele prosjektet at vi har blitt utfordret til å tenke helt nytt på mange områder, sier daglig leder i Fossen Utvikling AS Frederik Skarstein. Energiløsningen vi nå velger er en viktig del av dette. Tanberghøgda er også det første boligområdet i Norge som gjennomfører en CEEQUAL sertifisering.

Overfører ideer til andre boligutviklingsprosjekter

– Funnene i energikonseptutredningen som nå er gjennomført har stor overføringsverdi til andre lignende boligutviklingsprosjekter, og viser hvilke klima- og miljøgevinster man kan oppnå når man tar for seg hele livsløpet i prosjektet. Vi etablerer nå også Fossen Kraft AS som er interessert i utvikling også andre steder, sier Frederik Skarstein.

Tilknyttede partnere