Skal måle grønn konkurransekraft

Klare målsetninger og “knakende gode indikatorer” er avgjørende dersom Norge skal komme styrket ut av det grønne skiftet. Sammen med SINTEF vil vi nå løfte fokuset på den grønne konkurransekraften.

Bilde: Helene Frihammer

I februar 2020 meldte regjeringen at de styrker sin klimamålsetning. Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med 55%. “Det må bli lettere for folk å ta klimavennlige valg og vi skal legge til rette for grønn omstilling i næringslivet” sa finansminister Jan Tore Sanner den gang.

Indikatorer for grønn konkurransekraft

På oppdrag fra Trondheim kommune og Trondheimsregionen, kom SINTEF med en rapport hvor de pekte ut 15 mulige indikatorer som måler grønn konkurranse. Disse indikatorene blir et viktig verktøy for å omgjøre politiske ambisjoner og visjoner til konkrete målsetninger og omstilling. Klimapartnere Trøndelag og Vestland vil i tiden som kommer være med på å teste ut disse indikatorene inn mot næringslivet i sine regioner.

SINTEF-rapport: Grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen

Det grønne skiftet handler ikke bare om å redusere utslippene og redusere Norges bidrag til de pågående klimaendringene. Det handler også om å omstille norsk næringsliv i konkurransedyktig, verdiskapende og grønn retning. Næringslivet må omstilles fra å tjene penger på utslipp, til å tjene penger på utslippskutt. Hva skal Norge tjene penger på etter oljen, har blitt et populært spørsmål å stille. De fleste er enige i at det må bli noe grønt, men få har klart å peke på noe konkret som alle kan stilles oss bak.

– Grønn forretningsutvikling er noe vi brenner for, og det å ha gode indikatorer for å måle grønn konkurransekraft gir oss et fantastisk verktøy. At en aktør som SINTEF er involvert gir samtidig en trygghet og soliditet i dette arbeidet, sier regionsleder i Klimapartnere Trøndelag, Jon A. Svenningsen

SINTEF har utviklet 12 indikatorer som kan måle grønn konkurransekraft. Klikk for fullversjon.

– Løfte blikket

Det grønne skiftet er ikke bare utfordringer og kutt. Det er også muligheter for verdiskapning og samfunnsutvikling. Disse henger udelelig sammen. Det er bra at regjeringen viser ambisjoner i sin klimapolitikk, men skal disse ambisjonene bli mer enn festtaler og fine ord trenger vi en offensiv og målrettet politikk for grønn forretningsutvikling. Hva skal vi satse på? Hvor ligger vårt potensiale? Hvor har vi et konkurransefortrinn som kan gjøre oss verdensledende? Skal vi være gode her trenger vi gode målsetninger, samt knakende gode indikatorer for å måle grønn forretningsutvikling.

– Det er viktig at vi løfter blikket fra et rent fokus på utslippskutt til å også identifisere og peke ut satsingsområder for verdiskapning og næringsutvikling i det grønne skiftet. Da er det et stort løft å få disse indikatorene som kan gi et mer presist bilde av mulighetene Norge og regionene våre har, sier styreleder i Klimapartnere Vestland og seksjonsleder for Grøn vekst, klima og energi i Vestland fylkeskommune, Sølve Sondbø.

Handle lokalt, selge internasjonalt

Norge har alltid vært et land bygd på eksport av varer og løsninger verden har et stort behov for. I dag er vår største eksportvare olje og gass. I framtiden kan vi være verdensledendepå eksport av grønne løsninger.

Vi i Klimapartnere pleier å si at vi må handle lokalt og selge internasjonalt. Vi må finne løsninger på våre egne utfordringer, og deretter levere disse løsningene til de internasjonale markedet. Her er det viktig å være i front. Et eksempel er den norske el-ferje-revoulsjonen. Kombinasjonen av modige krav fra innkjøpssiden og ambisiøse og høyt tekniske kompetente leverandører har gjort at ferjenæringen nå har blitt et grønt eventyr i Norge. Dette har også utviklet en ferjeteknologi som bør være attraktive på flere markeder i utlandet.

Dette er bare et av flere eksempler og framtiden er forhåpentligvis full av nye, grønne og verdiskapende norske løsninger som kan selges til et internasjonalt marked. Da trenger vi en ambisiøs og grønn næringspolitikk, klare målsetninger og verktøy for å måle grønne konkurransekraft og forretningsutvikling. Takket være SINTEF har vi tatt nye steg på det siste området og vi er veldig glade for å kunne være en del av dette arbeidet.

Tilknyttede partnere