Skal måle grønn konkurransekraft

Hvor grønt er egentlig næringslivet? Sammen med fire kommuner, to fylkeskommuner og SINTEF skal Klimapartnere være med å teste ut et indikatorsystem som skal måle og tallfeste grønn konkurransekraft.

Bilde: Shutterstock 


I 2020 
ga SINTEF, på oppdrag fra Trondheim kommune og Trondheimsregionen, ut en rapport hvor de pekte ut 15 indikatorer som måler grønn konkurransekraft.  

Veikart for grønn konkurransekraft

I prosjektet «Veikart for grønn konkurransekraft» skal indikatorsystemet testes ut av to fylkeskommuner, to storbykommuner og to mindre nabokommuner. Testingen vil foregå over en toårsperiode, frem til 2023. Resultatene fra prosjektet kan vise seg å bli svært viktig for den grønne omstillingen av Norge.  

 – Disse indikatorene blir viktige for å omgjøre politiske ambisjoner og visjoner, til konkret omstilling, sier Helene Frihammer, nasjonal koordinator for Klimapartnere.  

«Veikart for grønn konkurransekraft», som har prosjektstart i mars 2021, ble tildelt 6 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet vil bestå av to fylkeskommuner og fire kommuner: Trondheim, Bergen, Stjørdal, Bjørnafjorden, Trøndelag og Vestland.  

Verktøy for en grønn og offensiv næringspolitikk

Resultatene vil gi både politikere og næringsliv en unik mulighet for sammenligning og benchmarking. Indikatorene vil bli et viktig verktøy for å utforme god, grønn næringspolitikk og for å kontrollere måloppnåelse på veien til et grønt næringsliv.   

– Vi trenger en ambisiøs og grønn næringspolitikk, klare målsettinger og verktøy for å måle grønne konkurransekraft og forretningsutvikling. Takket være SINTEF er det tatt viktige steg på det siste området og er veldig glade for å kunne være en del av dette arbeidet. Deler av dette vil etterhvert integreres i vår årlige klimarapportering i Klimapartnere, sier Helene Frihammer.  

Prosjektet har som ambisjon om å være en nasjonal pilot. Kunnskap og erfaringer fra dette prosjektet vil aktivt formidles av Klimapartnere nasjonalt og Bærekraftsnettverket i regi av KS. Forhåpentligvis vil dette danne grunnlaget for at norske byer og regioner kan utvikle gode veikart for grønn konkurransekraft.  

Tilknyttede partnere