Skal alltid ligge et steg foran myndighetenes klimamål – uansett hvor i verden.

På veien mot klimanøytralitet innen 2040, skal hver Sweco-avdeling ha en mer ambisiøs klimamålsetning enn myndighetene i det landet hvor avdelingen befinner seg.

Overordnet har Sweco et mål om at hele konsernet skal bli klimanøytrale innen 2040. Ett av tiltakene for å nå denne målsetningen er at alle Sweco-kontorene skal ha høyere ambisjoner om utslippskutt enn myndighetene i det landet der avdelingen hører til.  

– Vi skal være en av de bransjene som går foran, som tar ansvar for at hele verdikjeden leverer på en mye mer bærekraftig måte enn i dag», sier administrerende direktør i Sweco Norge, Grete Aspelund.  

For Sweco Norge betyr dette at de skal redusere sine klimagassutslipp med mer enn 55 % innen 2030, i tråd med Parisavtalen og Science Based Targets (SBT). Måletsetningen er at Sweco i Norge skal være klimanøytrale allerede i 2036 – fire år før resten av konsernet.  

Tiltakene Sweco skal gjennomføre for å bli klimanøytrale skal nesten utelukkende være reelle kutt. Maks 15 % av kuttene kan komme gjennom kompensasjon fra for eksempel kjøp av klimakvoter.  

Tilknyttede partnere