Sirkulærøkonomi i praksis med nytt miljøanlegg

Alle produkter Velde tilbyr kan de også ta tilbake for gjenvinning. Slik får de frem det verdifulle potensialet i produkter som ellers må håndteres som avfall. Dette er sirkulærøkonomi i praksis! Som en bonus spares store mengder transport og energi da gjenvinning og produksjon er samlokalisert.

Foto: Velde

Velde som driver med pukk, asfalt og betong har satt seg ambisiøst mål om 100% gjenvinning av asfalt med hjelp av midler fra Innovasjon Norge Rogaland. Selskapet jobber kontinuerlig med grønn forretningsutvikling og har investert store summer i miljøanlegg. Ved å bruke miljømasser får man et CO2 avtrykk som er 90% lavere enn ved bruk av knuste masser. Produktene er godkjente varer. 1,2 million tonn som selges fra Kylles i Sandnes, skal kunne komme tilbake, og gjenvinnes for å brukes på nytt, takket være moderne teknologi.

Hovedfokuset ligger innenfor FNs bærekraftsmål nr12 «Ansvarlig forbruk og produksjon». Selskapet opererer i en bransje som krever høyt energiforbruk. Ved å erstatte dagens fossile energikilder kan de oppnå store Co2 kutt. I 2020 er et av hovedmålene at asfaltfabrikken i Haugesund legger om fra naturgass til å fyre med trepellets. Trepellets klassifiseres som Co2-nøytral fyringsmedium og bidrar til kraftig reduksjon av Co2-utslipp.

Den sirkulære verdisatsningen gir i dag 80% mindre uttak av ny stein og 80% reduksjon i antall deponi. Gjenbruk av tilslag og pukk gir over 30 % reduksjon i CO2 utslipp i forhold til ordinær produksjon.

Tilknyttede partnere