Satser på elektriske biler

NTE er godt i gang med å bytte ut dieselbilene med elektriske biler. De har nylig kjøpt inn 36 nye elvarebiler og legger til rette for infrastruktur både på arbeidsplassen og ute hos arbeidstakerne.

Ved å fase ut dieselbilene å kjøre elbiler fra Oppdal i sør til nordlandsgrensa i nord reduserer NTE sitt klimaavtrykk. I løpet av de neste 5 årene skal over 250 biler byttes ut med elbiler.

Samtidig som NTE kjøper inn elbiler, investerer de i ladere; både på kontorene og hjemme hos de ansatte. Ved å monterer ladere hjemme hos elektrikerne kan de kjøre direkte ut til kundene med fullt batteri hver morgen. NTE har også investert i ladere på flere av kontorstedene. På Steinkjer er det montert opp 34 ladere, og blir behovet stort nok, vil tallet øke.

Elektrikerne i NTE er mye på vegen. I tillegg til at elbilene er med og reduserer utslippene av klimagasser, er de også økonomisk gunstige. Et kjapt regnestykke viser at NTE kommer til å spare 25 000 kroner i drivstoffutgifter per bil per år.

Etter hvert som bilene blir utstyrt og tatt i bruk, skal NTE evaluere rekkevidden, forbruket og funksjonaliteten.

På bildet ser du fra venstre Anders Nyborg som er montør NTE Elektro, Marit Gystøl som er Leder for bærekraft og Ketil Berg; Markedsområdeleder NTE Elektro.

Tilknyttede partnere