Elektriske lastebiler forsyner Bergen med mat

Med ni nye helelektriske lastebiler i bilparken, kan Asko Vest tilby utslippsfri varelevering til sine kunder i bergensområdet. Målet er at all distribusjon skal være utslippsfri innen 2027.

I løpet av 2021 rullet 9 splitter nye elektriske lastebiler fra Scania inn på tomten til Asko Vest i Arna. Her fylles lastebilene opp med både strøm og matvarer før de kjører videre til dagligvarebutikker i bergensområdet. De over 20 tonn tunge elektriske lastebilene erstatter sine dieseldrevne forgjengere, og sparer både klimaet og byluften for utslipp. Sammenliknet med vanlige dieseldrevne lastebiler, sparer de ni lastebilene klimaet for 390 tonn Co2 i året. Sjåførene skryter i tillegg av andre fordeler, som mindre støy og vibrasjoner fra motor og kjøleaggregat.

Kompromissløs målsetting

Å kutte utslipp fra vareleveringen, er en del av Askos ambisiøse strategi for bærekraft og miljø. Asko Vest har satt seg en kompromissløs målsetning om at all distribusjon skal være utslippsfri innen 2027.

Det krever store, men nødvendige investeringer. De elektriske lastebilene er dobbelt så dyre som dieseldrevne, men tilskudd fra ENOVA dekker deler av merkostnaden. I tillegg mangler det infrastruktur for lading av tungtransport langs veiene, og dermed har ASKO blitt nødt til å bygge sine egne. Innenfor gjerdet på  tomten i Arna er det satt opp fem ladestasjoner med to ladepunkter på 180KW hver. Rekkevidden holder foreløpig til leveranser i bergensområdet, men målet er å kunne kjøre elektrisk hele veien over fjellet fra Oslo.

Etterlyser ladeinfrastruktur

– Vestland er fremst i verden på elektrisk persontransport, med et stadig bedre tilbud av ladestasjoner i hele regionen. Nå er turen kommet til tungtransporten,  sier Renate Nedregård, leder i Klimapartnere Vestland. –  At store lastebiler med kjøleaggregat kan drives utelukkende på batteri, var utenkelig for få år siden. Utviklingen går fort, og infrastrukturen må holde følge. Med ladetilbud for tungtransport langs hovedfartsårene, vil det være mulig å tilby utslippsfri transport over store områder.

Første i sitt slag

Sammen med den 16 tonn tunge elektriske stoltheten EliNor, som eies av nabovirksomheten NorEngros K.J. Brusdal i Arna, er ASKO Vests nyinnkjøpte lastebiler de første av sitt slag i regionen. Planen for ASKO Vest er å skifte ut hele bilparken de neste årene, for å nå målet om nullutslipp innen utgangen av 2026.

– Klarer vi ikke det, så er jeg ferdig i jobben, slår direktør i Asko Vest, Trond Eikeland fast.

 

Les mer om Askos arbeid for miljø og bærekraft her

 

 

Tilknyttede partnere