Resirkulering av vann reduserte både vann og gjødselforbruk

Da Frostagrønt innførte resirkulering av vann minket både vannforbruk og gjødselforbruk med 30 prosent. Et eksempel på at god og bevisst ressursutnyttelse fører til både redusert fotavtrykk og økt lønnsomhet.

Frostagrønt er Norges største agurkgartneri. Resirkuleringen av vann har redusert det daglige forbruket fra 195000 liter til 150000 liter. Gjennom det nye systemet resirkuleres også næringsstoffene. Dette har ført til en reduksjon av gjødselforbruk på 30 prosent. De nye plantene trenger fortsatt kunstgjødsel, men etter en tid trives de godt med resirkulert vann med næringsstoffer.

Relaterte løsninger