Resirkula tar gjenbruk til en ny dimensjon!

Bedriften Sirkula åpnet i februar 2020 Norges første kretsløpspark ved Hamar. En kretsløpspark er en moderne gjenvinningsstasjon som i tillegg til avfallssortering samler butikker og aktiviteter som er sentrert rundt ombruk og dermed blir en sentral for sirkulær økonomi i praksis!

Foto: Resirkula

Derfra ble Resirkula født: et nytt ombruks-konsept som nettopp er å finne i kretsløpsparken. Her kan man både handle miljøvennlig eller få reparert eller re-designet en gjenstand man er glad i, samt lære mere om bærekraftig forbruk.

Resirkula har flere konseptbutikker, hvis sortiment varierer basert på hva som kommer inn på gjenvinningsstasjonen. I tillegg tilbyr de tjenester der de reparerer eller re-designer varer, således brukte gjenstander kan få et nyt liv, og samtidig får det folk til å engasjere seg i å ta vare på miljøet.

Foto: Resirkula

Konseptbutikkene hos Resirkula er driftet av selvstendige aktører som hver og en er ekspert på sitt felt, om det så gjelder reparasjon og salg av brukt elektronikk eller oppussing og salg av retro-møbler.

En fantastisk måte å beholde ressurser i kretsløpet så lenge som mulig og redusere avfall!