Reduserer eget avtrykk

Batteriretur bruker opp mot 15 prosent av budsjettene sine hvert år på forskning og utvikling, blant annet for å redusere eget karbonfotavtrykk. Det har blant annet ført til verdens første batteribank laget av ulike elbilbatterier.

Foto: Batteriretur

Batteriretur har satt sammen batterier fra fire ulike elbilmerker i en egen batteribank som lagrer overskuddsenergi. Denne banken, sammen med solceller, solfangere og termiske brønner inne på anlegget, gjør at de er selvforsynt med energi på Øra – altså at de selv står for de 175 000 kWh-ene de bruker hvert år. Og ikke bare det – i perioder sender de ut og selger overskuddsenergien på nettet.

– Selv om vi har investert i egne midler for å utvikle løsninger som dette, ville vi ikke greid det uten et statlig virkemiddelapparat. Da tenker jeg særlig på Enova, de betyr mye for utviklingen av gode løsninger, forteller Fredrik Andersen, daglig leder i Batteriretur. Han er stolt over at Batteriretur har greid å redusere sitt eget karbonfotavtrykk betydelig de siste årene:

– Vi har tatt noen dramatiske valg – blant annet da vi samlet virksomheten her på Øra. Vi var tidligere lokalisert i Horten, Sarpsborg og Halden. Her har vi tilgang til havn – altså mindre behov for landbasert transport, vi stiller krav til leverandørene våre og vi er blitt selvforsynt med energi. Det har ført til kutt på rundt 800 tonn kilo CO2-ekvivalenter i året, sier Andersen.

Bli bedre kjente med BatteriRetur

Besøk BatteriRetur sin nettside