Hydrogen som storsatsing

Greenstat jobber med å utvikle prosjekter relatert til grønn hydrogenproduksjon over hele Norge, og vil etter hvert også se på muligheter internasjonalt. Greenstat ser både på storskalaproduksjon knyttet til kraftnettet og på mindre produksjonsanlegg basert på lokal energiproduksjon.

Illustrasjon: Greenstat

Markedene Greenstat jobber mot er:

  • Transport
  • Maritime
  • Industri
  • Eksport

Greenstat vil være en eier og operatør av hydrogenanlegg, enten alene eller sammen med andre. Selskapet samarbeider tett med andre aktører og har inngått samarbeidsavtaler med Nel Hydrogen og Hy2gen.

Greenstat er med på eiersiden i flere selskaper, eksempelvis Glomfjord Hydrogen og Green H2 Norway.

Tilknyttede partnere