Plug – landstrøm

Forurensningen av luften i norske havner og fjorder kan reduseres ved å ta i bruk landstrøm. Plug Bergen ble dannet av Bergen Havn og BKK for å bygge Europas største landstrømanlegg.

Foto: Shutterstock

Plug er Norges eneste rene landstrømselskap og jobber med både nasjonale og internasjonale havner. Plug utvikler, bygger, drifter og eier anlegg som forsyner skip med landstrøm.

Løsningene tilbys både cruise, supplyskip, kystruten og andre skipstyper.  2020 er Europas største landstrømanlegg for cruise i Bergen havn bygget ferdig, med støtte fra ENOVA. Plug har også fått tilsagn om støtte til landstrømsanlegg for cruise i Ålesund, støtte til forprosjekt for landstrømsanlegg i Nordfjordeid, fergestrekningen Breistein-Valestrand, Hadsel Havn i Stokmarknes og på Hanøytangen.

BKKs levering av opprinnelsesgarantert landstrøm til skip i 2019 resulterte i et kutt på 3.500 tonn CO2. Per oktober 2020 er det levert nesten 10.000 MWh til skip fra anleggene til Plug i Bergen. Dette tilsvarer en reduksjon i CO2 på nærmere 8.000 tonn.
Les mer om Plug her.

Hvordan jobber din lokale havn med landstrøm?

 

 

 

Tilknyttede partnere