Pilotprosjekt reduserte matsvinn ved omsorgssenter med 25%

Etter et pilotprosjekt reduserte Voss herad matsvinnet ved Vetleflaten omsorgssenter med 25%. Innen 2030 er målet at halvparten av kommunens matsvinn skal vekk.

Visste du at en familie på fire kaster i gjennomsnitt 3,24 kg mat hver eneste uke? På ett år utgjør det CO2-utslipp på 441 kg, og i tillegg en unødvendig ekstrakostnad på nesten 9000,-. Å redusere matsvinnet er dermed bra for både klima og økonomi. For å redusere sitt matsvinn, etablerte Voss herad i 2019 et pilotprosjekt ved Vetleflaten omsorgsenter. Prosjektet besto av to faser:

  • I fase én ble den faktiske mengden matsvinn ved sykehjemmet kartlagt.
  • Deretter arrangerte kommunen workshops hvor man diskuterte årsaken til matsvinn og tiltak til hvordan dette kan reduseres. De mest sentrale tiltakene besto i nye rutiner knyttet til innkjøp og servering av mat.

Les sluttrapporten fra pilotprosjektet her.

Etter implementeringen av tiltakene så sykehjemmet en nedgang i matsvinn på 25%. Lignende matsvinntiltak ble også innført hos familier og private virksomheter, eksempelvis i matbutikker, og i 2021 fortsatte kommunen kampen mot matsvinn med tre nye prosjekter:

  • For det første ble erfaringene fra Vetleflaten omsorgssenter videreført og -utviklet.
  • Videre ble arbeidet med dagligvarebutikker oppfulgt, og erfaringene fra tidligere ble formidlet til bransjen i kommunen for å redusere bransjens utfordringer med matsvinn.
  • Til slutt innførte kommunen, i samarbeid med hotelldirektøren, tiltak for å redusere matavfallet på det største hotellet i kommunen. Dette var en viktig del av kommunens arbeid med å oppnå tittelen som bærekraftig reisemål.

Målet til Voss er at alt matsvinn skal halveres innen 2030.

Tilknyttede partnere