Panteordning for iskrememballasje

Iskrememballasje fra Hennig Olsen is kan nå pantes ved å scanne emballasjen i en app før det kastes i søpla. Sommer er høysesong for iskrem, og mye emballasje kommer på avveie. Testprosjektet skal bidra til å redusere forsøpling og øke fokuset på gjenvinning.

Scanner du strekkoden på iskrememballasjen og kaster den i en søppeldunk eller kildesorterer i plast- eller papirsøppel får du 40 øre. Du må stadfeste når du skal kaste emballasjen slik at appen – som har geokoding – ser at du er i nærheten av en søppelbøtte. Du velger selv om du vil ha pengene utbetalt, eller gi de bort til et godt formål.

Panteordningen gjennomføres i samarbeid med Nærbutikken og Joker. De anslår å selge over 1 million småis i sommer. Hennig-Olsen Is har endret all emballasje på småis til monomateriale slik at det er resirkulerbart. Bower og Hennig-Olsen har med samarbeidet mål om å endre forbrukeratferden. Brukt emballasje har verdi, og ved å aktivt stimulere forbrukere til å resirkulere håper de å bidra til å øke gjenvinningsgraden og vise et eksempel på sirkulærøkonomi for både forbrukere og produsenter.

Relaterte løsninger