Ny bydel i Elverum bygd for å ta vare på jorda vår

Elverum vekst AS, som er eiet av Elverum kommune, jobber med å fremme befolkningsvekst i Elverum. Et av deres nyeste prosjekter er bydelen Ydalir – en del av ZEN: Zero Emission Neighbourghood.

Foto: https://www.ydalirbydel.no/

Elverum Vekst AS, som er eid av Elverum kommune, har som mål å bidra til vekst og utvikling i Elverum. Et av deres prosjekter er bydelen Ydalir – en del av ZEN: Zero Emission Neighbourghood.

Ydalir er altså et nullutslipps-samfunn, der hensikten er å minimere alle utslipp, både under byggefasen og i drift. De utslippene som ikke kan unngås kompenseres med produksjon av ren energi, som f. eks.solstrøm. Målet er da at utslipp av skadelige klimagasser i Ydalir skal gå i null.

ZEN prosjektet, som Ydalir er en del av, er et forskningssenter ledet av SINTEF og NTNU, som Elverum kommune og Elverum Vekst er partnere i. Forskningssenterets arbeid er høyst relevant når det angår å bygge på en mer miljøvennlig måte, hvis Norge skal klare å nå målene fra Paris-avtalen. Forskningssenteret ha ni pilotområder som skal utvikles i tråd med nullutslipps-konseptet. Siden Ydalir er det prosjektet som er kommet lengst i utviklingen, kan man kalle det for Norges mest miljøvennlige nabolag!

 

Tilknyttede partnere