Norges største utendørs datasenter under etablering

Bortimot 3 % av verdens strømbruk er relatert til data, utslippene er like store som fra luftfarten og øker raskt. I Samnanger ønsker man å benytte lokal, grønn vannkraft for å etablere Norges største datasenter, samtidig som spillvarmen utnyttes.

Illustrasjon: Arqsix

I Børdalen i Samnanger er det planer om et stort datasenter. Senteret skal ligge rett ved en transformatorstasjon, med mye overskuddsstrøm. Der er det kort avstand til flere andre strømlinjer, noe som gjør at dieselaggregat ikke er påtrengt. Senteret vil bli det største i landet av sitt slag, med 38 000 kvadratmeter og med en kapasitet på 100 megawatt.

Det nye datasenteret er høgaktuelt for internasjonale selskap som ønsker å etablere seg og drifte datatjenester på norsk fornybar energi. Senteret forventes å kunne skape opp mot 100 arbeidsplasser og vil ha en prislapp på 1 milliard kroner. Et prosjekt som dette vil i tillegg gi store skatteinntekter til kommunen.

Smart bruk av spillvarme

Datasentre produserer  store mengder overskuddsvarme som med riktig tilrettelegging og samarbeid kan gjenbrukes til andre formål. Samnanger ser nå samtidig på hvordan overskuddsvarme fra senteret kan benyttes mest mulig effektivt.  f.eks. innen matproduksjon eller oppvarming.

For andre som står med samme type potensiale rundt spillvarme, har Ringerike kommune laget en nyttig rapport som finnes her.

Kilde: Jacqueline Beiro/Plenty

 

 

Tilknyttede partnere