Norges mest ambisiøse ombruksbygg

Entra bygger Norges mest ambisiøse ombruksbygg i Oslo. Over 80 prosent av bygningsmassen består av ombrukte materialer!

Foto: Entra

Kristian Augusts gate 13 på Tullin i Oslo – blir Norges mest ambisiøse ombruksbygg. Entra har lett byen rundt etter materialer fra rivningsklare bygg, og hentet blant annet 21 hulldekker fra Regjeringskvartalet til ombruksprosjektet KA13.

Entra ønsker å bidra til en bærekraftig byggenæring, og en forutsetning for dette er å øke bruk av ombrukte byggematerialer. Piloten for ombruk med KA13 har verken vært enkelt eller billig å gjennomføre, men har bidratt med masse kompetanse på hvordan byggebransjen kan lykkes med ombruk. For å få satt fart på det grønne skiftet i næringen trenger vi et tydelig system, og Entra håper på en grunnleggende endring i hvordan prosjekter blir planlagt og bygget.

Prosjektet består av et rehabilitert bygg i front, og et nytt tilbygg i bakgården. Total ombruksgrad for prosjektet er i overkant av 80 vektprosent (etter veileder fra Futurebuilt). Eksisterende materialer og utstyr hentes fra egne byggprosjekter og andre prosjekter i Oslo, som Tøyenbadet og PWC-bygget. Dette er noen eksempler på materialer som Entra har funnet og ombrukt i prosjektet:

Eksisterende bygg:

  • Fliser (Overskuddsmaterialer fra leverandør)
  • Vasker (Ombruk)
  • Toaletter (Ombruk)
  • Betong (Ombruk eksisterende konstruksjoner)
  • Teppefliser (Ombruk og overskudd)

Tilbygget:

  • Vinduer (Ombruk, og nytt)
  • Stålbjelker (Ombruk og nytt)
  • Hulldekker – etasjeskillere fra
  • Regjeringskvartalet (Ombruk i 3 etasjer)

Relaterte løsninger