Mikro-grid teknologi fra Jæren

Opp mot 140 milliarder kroner vil det koste å oppgradere strømnettet i Norge. Dette anses som nødvendig ettersom det ikke er et godt nok utbygd strømnett i dag som behøves inn mot den grønne skiftet. Integrate Renewables har introdusert en mikro-grid teknologi som vil kunne være med å håndtere utfordringen Norge og verden står ovenfor ved energi-omstillingen.

Foto: Photo by Zac Ong on Unsplash

Ved å ta i bruk Integrate Renewables mikro-grid teknologi vil det være mulig å redusere behovet for å oppgradere strømnettet. Det vil også være mulig å tilby strøm til byer eller installasjoner som ikke har muligheten for å koble seg til et nett.

– I starten var vi fokusert på å få private husholdninger til å installere solpanel på taket. Så fant vi fort ut at det var et større potensial i å koble hus, bygg, eller installasjoner sammen igjennom det vi kaller for mikrogrid, sier daglig leder Thomas Flinskau i Integrate Renewables, som har kontorer i utkanten av Stavanger.

Sammen med en svensk aktør har selskapet designet et system som kobler solpaneler, batterier, og til og med vindmøller sammen, hvor en kan produsere, balansere, og levere strøm der det trengs. Systemet fungerer meget bra i områder hvor det er bygg eller andre type installasjoner som trenger energi og som ikke er tilkoblet hovednettet. Utgangspunktet var at en kunne koble flere bygg sammen igjennom en mikrogrid. Dette ville kunne ta ned effekttopper og dermed redusere kostnaden for forbrukerne. En del av lovgivningen gjør at denne tilkobling kun er mulig i pilot prosjekt, frem til EU kommer med nye retningslinjer. Teknologien fungere bra på for eksempel fiske-anlegg som ligger for langt unna strømnettet.

Integrate Renewables har fått internasjonal oppmerksomheten for teknologien, som passer utmerket i byer og anlegg som trenger energi, og der tilgang til sol eller vind er tilstrekkelig.

Tilknyttede partnere