En lys ide til store besparelser

Alle nye lysanlegg ved Universitet i Tromsø har fått LED-lyskilder og flere har fått behovsstyrt belysning. I en livsløpsbetraktning representerer besparelsene over 20 mill. kr. og utskiftingen vil fortsette i de kommende årene.

Foto: Universitetet i Tromsø 

I Medisin- og helsefagbygget (MH-bygget) var det 1275 pendler fra 1991. Egne driftsteknikere hentet lampene, renset dem for innhold, lakkerte dem og monterte inn nye, moderne lyskilder. Strømbruken gikk ned samtidig som det ble bedre lys. Med denne metoden ble det investert det 700,- kroner i hvert armatur. Driftsutgiftene har derimot sunket med 80.000,- kr pr år. I et livsløpsperspektiv utgjør besparelsene i drift 5,6 mill. kr. for dette lysanlegget.


Ved Universitetsbiblioteket (UB)
 hadde 697 lysarmaturer hengt der i 38 år og var på alle måter utgått på dato. De nye armaturene ble alle skiftet ut og med LED-lys og utstyrt med føler. Dermed tennes lyset i områder hvor der er folk.

LED-lyskilder og behovsstyrt belysning gir besparelse på mer enn 95 % i forhold til de gamle lysene. Som en bieffekt kan lysarmaturene produsere «heatmapping». Det betyr at bibliotekarene kan se hvor i lokalene publikum har beveget seg. Det gir oversikt over hvordan boksamlingene brukes og grunnlag for å effektivisere både arealbruken og renholdet. I dette prosjektet alene utgjør besparelsene 7,6 mill. kroner.

Kan din bedrift gjøre besparelser ved å skifte til LED, innføre behovsstyrt belysning eller teste «heatmapping»?

Tilknyttede partnere