Landets første klimanøytrale kommune

De forpliktet seg til å sette klima i fokus – Nå er Arendal Norges første kommune med klimanøytral drift, og en foregangskommune når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp.

Foto: Shutterstock

Etter et møte med FNs miljøprogram i Arendal i 2007, gikk et enstemmig bystyre inn for en klimanøytral drift etter FNs definisjon.

Ti år senere hadde kommunen redusert egne klimagassutslipp med 80% – måten de har oppnådd dette på er:

  • Systematisert og institusjonalisert klimaarbeidet
  • Etablert Miljøledelsesgruppe, med administrativ og politisk ledelse.
  • Kjøpt fornybar strøm med opprinnelsesgarantier
  • Utfasing av oljekjeler og ble oljefri i 2015.
  • Utfasing av fossile tjenestebiler og etablert elbilpool og elsykkelpool for ansatte.
  • Overgang til bruk av bio-energi, energieffektivisering
  • Arealplan med knutepunktutvikling

For å kompensere for  restutslipp, kjøper kommunen FN-godkjente klimakvoter fra prosjekter i Ghana og India.

Hør mer om hvordan Arendal ble Norges første klimakommune på miljødirektoratet Klimapodcast her.

Tilknyttede partnere