Krav om Fossilfri leverandører 2025

Alle Klimapartnere utfordres om å bli fossilfri innen 2030. Norsk Klimastiftelse tar det et steg lenger og stiller krav til sine leverandører om at de må bli fossilfri innen 2025. Lær hvordan din bedrift kan gjøre det samme her.

Foto: Shutterstock

Hvert år henvender Klimastiftelsen seg til sine leverandører som må innfri følgende krav for å bli/forbli leverandører:

  1. Fossilfri: Virksomheten må sette seg mål om å fase ut all direkte bruk av fossil energi innen 2025
  2. Miljøsertifisering: Leverandøren må være miljøsertifisert (f.eks. Miljøfyrtårn)
  3. Klimaregnskap: Virksomheten må føre årlige regnskap over egne klimagassutslipp og offentliggjøre disse
  4. Klimatiltak: Virksomheten må gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslipp i egen virksomhet. Dette arbeidet må foregå kontinuerlig.
  5. Klimakrav: Virksomheten må stille klimakrav til egne underleverandører.

Se eksempel på brev Norsk Klimastiftelse sender ut til sine leverandører HER.

Hvorfor er dette viktig?

Forbruk står for litt over 70 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene globalt. Ved å benytte seg av den grønne innkjøpsmuskelen på denne måten kan man skape ringvirkninger langt utover egen virksomhet. Fremgangsmåten kan alle virksomheter benytte seg av.

Tilknyttede partnere