Kompetansemodul for klima og miljø

Hvordan forankre klima- og miljøarbeidet i en virksomhet med flere tusen ansatte?

Foto: Nordlandsykehuset

Nordlandssykehusets primærområde er regionene Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen med cirka 136 000 innbyggere. Sykehuset har fire sykehus lokalisert i Bodø, Gravdal og Stokmarknes. I tillegg kommer distriktspsykiatriske sentre (DPS) og ambulansestasjoner på ulike lokasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen. Driften er organisert i seks klinikker og tre sentre samt stabsfunksjoner.

For å sikre rett kompetanse og kunnskap hos ansatte, uavhengig av geografi og arbeidsted, bruker sykehuset e-læringskurs flittig. De har totalt ca. 140 forskjellige e-læringskurs, og av alle disse er tre av kursene obligatorisk for alle ansatte. Og et av disse handler om klima og miljø.

 

 

Tilknyttede partnere