Kommunenes vei til et karbonnøytralt 2030

Hvorfor klarer noen kommuner å omstille seg til å bli lavutslippssamfunn, mens andre sliter med å lykkes?

Foto: Astrid Arnslett, Cicero

Det ønsker forskerne å finne ut av i prosjektet TRANSFORM, som til og med har utviklet et eget spill – «Klimaspillet» – for å hjelpe kommunene å tenke nytt. Klimaspillet er et slags Monopol for utslippskutt hvor samarbeid står sentralt og man kan prøve ut ulike løsninger for å oppnå nødvendige utslippsreduksjoner.

Klimaspillet er en av flere metoder som benyttes i prosjektet. Kommuner er nemlig nøkkelaktører i omstillingen mot lavutslippssamfunn og forskerne skal finne årsakene til at noen kommuner får til endring, og forstå hva andre kommuner kan lære av dette. Underveis i prosjektet håper forskerne å finne gode eksempler på hvordan kommuner arbeider med omstillingsprosesser, eksempler som kan komme andre til gode. Prosjektet skal både bidra til å øke den teoretiske kunnskapen om hva som skal til for å skape endring og vise fram gode læringseksempler på lokale omstillingsprosesser.

Engasjerte enkeltpersoner eller ildsjeler er viktig for at kommuner skal være aktive aktører i samfunnsutviklingen. Det viser tidligere forskning. Sannsynligvis gjelder dette også omstilling til lavutslippssamfunnet, men samtidig vet forskerne lite om hvordan kommunene forholder seg til omstilling til lavutslippssamfunnet og hvilken rolle de kan og ønsker å ta i denne prosessen. Gjennom TRANSFORM skal denne kunnskapen skaffes til veie.

TRANSFORM-prosjektet er et samarbeid mellom CICERO – Senter for Klimaforskning, VestlandsforskingNORUT og Nordlandsforskning. I tillegg har prosjektet internasjonale partnere ved Linköping Universitet i Sverige og Breda Universitetet i Nederland.

Tilknyttede partnere