Klimarisiko som innovasjonsdriver

Klimapartnere jobber for at alle våre partnere skal ha kjennskap til klimarisiko og de tre perspektivene: Overgangsrisiko, Ansvarsrisiko og Fysisk risiko. Det fokuseres særlig på overgangsrisiko og om å se mulighetene for forretningutvikling når man bruker klimarisiko som innovasjonsdriver.

I Klimapartnere bistår vi og oppfordrer alle partnere til å forankre forståelse for klimarisiko i egen bedrift. Vi jobber også med hvordan det er mulig å benytte disse perspektivene i strategisk foreningsutvikling for å se hvilke muligheter tidlig håndtering av klimarisiko kan innebære.

Klima kan lede til stor negativ risiko for både offentlige og private bedrifter, på både kort og lang sikt. Det er svært viktig å sette seg inn i hvilken risiko som er mest relevant for egen virksomhet, for å gjøre seg mindre sårbar. Samtidig kan det være svært nyttig å se på klimarisiko som en mulighet og kilde til innovasjon for ny forretning:

– Hvilke produkt og tjenester kan man utvikle for å forebygge og redusere fysisk klimarisiko ved naturødeleggelser, flomvann, styrtregn, tørke og så videre?

– Hvordan kan man best ta posisjon i et market med stor risiko rundt klima for omlegginger i politiske føringer, regler, teknologisk skifte, markedsendringer og raske endringer i kundepreferanser?

– Hvordan sikre forretningsdriften slik at man ikke er i risiko for ansvarserstatning ved manglende eller utilstrekkelig handlingskraft?

– Hvordan sikre at man ikke bare opptrer etter lover og regler men også kan lese og ta posisjon i fremtidsmarkedet?

Klimapartnere kan bistå med råd, kunnskapsmøter og arbeidsmøte rundt tema.

Vår Klimapartner Norsk Klimastiftelse har spesialisert seg på klimarisiko og du kan finne mye dybdeinformasjon om dette i deres nettavis Energi og Klima

Kommunalbanken har også laget et svært godt digitalt verktøy for oversikt over klimarisiko i de ulike kommunene i Norge som er relevant for alle

Ta samtidig gjerne en kikk på opptak fra webinaret Den Lokale Klimarisiko. Der Klimapartnere var medarrangør sammen med Norsk Klimastiftelse og Kommunalbanken   DEL 1  Del 2

Tilknyttede partnere