Unngå å styre i blinde – klimaregnskap er ryggraden i Klimapartnere

Klimapartnere utarbeider årlig klimaregnskap, per partner og samlet. Klimaregnskap er en av de fem hovedforpliktelsene i partnerskapet.

Foto: Klimapartnere

Klimaregnskap brukes systematisk som basis for å identifisere forbedringspotensiale, for å motivere partnere til utslippsreduksjon og skape nye grønne forretningsområder.

Klimapartnere oppfordrer alle partnere til å bruke rapportering aktivt til å systematisere mulige kostnadskutt, øke kunnskap, skape holdningsendringer innad og styrke egen, grønn konkurransekraft.

Klimapartnere forplikter seg til å føre årlig klimaregnskap og innføre systematisk miljøstyring.

Samtidig utfordres alle Klimapartnere om å bli fossilfri innen 2030, redusere egen klimarisiko og etablere minst et grønt spydspissprosjekt i egen bransje. Klimaregnskap er et utrolig viktig verktøy for å oppnå dette.

Se Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn presentere årsresultatet for Klimapartnere i 2020.

Relaterte løsninger