Klimabudsjett gjør et stort hopp frem

I januar 2021 lanseres en veileder for kommuner og fylker, for å lette arbeidet med å etablere egne klimabudsjett.

Foto: Næring for Klima

Klimabudsjett er utviklet som et styringsverktøy i klimapolitikken i flere norske kommuner. Oslo, Hamar og Trondheim kommune vil gjøre det lettere for flere å bruke budsjettet som styringsverktøy, slik at flere kommuner kan nå sine mål for å redusere klimagassutslipp.

Prosjektkommunene fikk tilsagn fra Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats til å utvikle en veileder for kommune-Norge. Prosjektet ledes av Klimaetaten i Oslo kommune.

Å utvikle klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid. Erfaringene så langt varierer i stor grad fra kommune til kommune, og fra fylkeskommune til fylkeskommune. Det siste året har seks kommuner og fylkeskommuner blitt veiledet i arbeidet med å lage klimabudsjett for 2021. På den måten har en fått diskutert alle de ulike metodiske spørsmålene som dukker opp, og brukt dette som grunnlag for anbefalinger i veilederen.

Ønsker du å lære mer om klimabudsjett og hvordan det kan bli et styringsverktøy for å nå klimamål i din kommuner eller fylkeskommune?

Veilederen vil lanseres på klimabudsjettkonferansen 27. januar 2021. I etterkant arrangeres det digitale kurs i klimabudsjettering. Hele kommune-Norge er velkommen til å delta.

Tilknyttede partnere