Taxitjenester skal bli fossilfritt

Leveranse av taxitjenester i Fredrikstad kommune skal bli fossilfritt. Kommunen hadde stort fokus på klima og kjøretøy da drosjetjenester var ute på anbud. Taxisentralen vant anbudet og skal ha 40 eltaxier og 2 på biogass innen høsten 2023. Dette fører til en storstilt endring av kjøretøyparken de kommende årene.

Foto: Martin Norderhaug

En forsvinnende liten andel av taxiene i Norge er elektriske. Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk viser at det ved utgangen av 2018 bare var 102 utslippsfrie taxier på norske veier, av et totalantall på 7391. Det tilsvarer 1,3 prosent av taxiflåten i landet. I Østfold var det kun én fossilfri taxi.

Dette ønsket Fredrikstad kommune og Klima Østfold å gjøre noe med. Derfor valgte Fredrikstad kommune å stille ambisiøse krav til fossilfrie kjøretøy som skal benyttes til oppdraget når de skulle sende ut et nytt anbud på taxitjenester. Leverandøren har forpliktet seg til omfattende opptrappingsplan de kommende årene:

  • Innen august 2020: 8 eltaxier og 1 på biogass.
  • Innen august 2021: 20 eltaxier og 2 på biogass.
  • Innen august 2022: 25 eltaxier og 2 på biogass.
  • Innen august 2023: 40 eltaxier og 2 på biogass.

Les mer om taxitjenester her:
Her er Fredrikstads første elektriske taxi
Fredrikstad med landets første klimavennlige taxi-innkjøp?
Nytt anbud sikrer fossilfrie taxier i Fredrikstad

Tilknyttede partnere