Ivaretar fiskebestanden med frie opp- og nedvandringer

Fornybar energi fra vannkraft er en viktig forutsetning for at vi skal få til det grønne skiftet. Likevel kan kraftverk og demninger ha stor påvirkning på fiskebestanden i mange områder. Skal vi håndtere en fremtidig klima- og naturkrise er det derfor viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig, ifølge bærekraftsansvarlig i Akershus Energi, Helene Moen

 

I tett samarbeid med Grenland Sportsfiskere og med kunnskap fra forskningsprosjekter har Akershus Energi gjort en rekke tiltak for å ivareta fiskebestanden i elvene rundt Skotfoss og Klosterfoss kraftverk. Fra tidligere har det vært fokus på å utbedre de eksisterende laksetrappene, i tillegg til å montere nye digitaliserte fisketellere. Nylig har de i tillegg etablert to nye rørsystemer for smolt og ål under kraftverket, som skal bidra til for å sikre fri opp- og nedvandring spesielt for disse artene. 

 

Frie opp- og nedvandringer for smolt og ål  

Med lokal kompetanse om artene fra Grenland Sportsfiskere og inngående kompetanse fra NINA og Universitetet i Sørøst-Norge, er de nye rørsystemene tilpasset for å lede flest mulig fisk unna kraftturbinene og inn i rørgatene. Blant annet er en tunnel plassert nære vannlinjen, ettersom smolten ofte ligger høyt i vannet, mens en egen tunnel for ålen er plassert nærmere bunn, da den trives bedre i mørket. Det er også satt opp lys langs bunnen for å bidra til at ålen svømmer i riktig retning.  

Miljøtiltaket ble satt i gang etter at Akershus Energi fikk nye konsesjonskrav som følge av ombygging av turbinene på Klosterfoss kraftverk.  

 

Spennende å følge utviklingen 

Ved hjelp av teknologien tilknyttet til de nye fisketellerne blir det også lettere for Akershus Energi å følge med på om de nye rørsystemene for ål og smolt bidrar til at økt opp- og nedvandring. Leder av Skien Kraftproduksjon, Sverre Revhaug, sier at ettersom lignende prosjekt aldri tidligere har blitt gjennomført i Norge, så blir det spennende å følge utviklingen når fisken faktisk begynner å vandre.  

Tilknyttede partnere