Investerer i elektriske anleggsmaskiner

Hos anleggsgartnermester Wikholm er arbeidet med å legge om driften til utslippsfrie løsninger i full gang. Nå er de stolt eier av en av Bergens aller første helektriske hjullastere.

– Vi jobber med et mål om å bli klimanøytrale, sier Stein Wikholm, eier av anleggsgartnermester Wikholm. – Vi har allerede gjort en del utskiftninger av biler og utstyr som tidligere har gått på diesel, og nå står de større maskinene for tur.

Wikholm har gode erfaringer med å gå over til elektriske gressklippere, kantklippere, hekkesakser og annet verktøy. Den aller nyeste anskaffelsen er en elektrisk hjullaster på fem tonn, levert av Volvo Maskin. Den gjør samme jobben som en dieselversjon, og er helt utslippsfri.

I Vestland har flere offentlige utbyggere varslet at de vil stille krav om utslippsfrie anleggsplasser, og det grønne skiftet gjennomføres i et aksellererende tempo på landets byggeplasser.

– Vi merker at det er en veldig stor interesse for elektriske maskiner om dagen, sier Trygve Aalhus, distriktssjef i Volvo Maskin. – Den etterspørselen forsøker vi å etterkomme etter beste evne. Vi skal levere seks helelektriske hjullastere og gravemaskiner i Bergen bare denne uken, og vi leverer flere etter hvert som vi får nye maskiner fra fabrikken.

Det er mange fordeler med elektriske maskiner, påpeker både Aalhus og Wikholm. De gir mindre støy og vibrasjoner, noe som er bra for arbeidsmiljøet. Ettersom de heller ikke gir lokale utslipp, er det også mulig å gjøre arbeid innendørs.

Den elektriske hjullasteren som Wikholm har gått til innkjøp av, har åtte timers batteritid. Dermed kan den lades over natten og være klar til en full arbeidsdag om morgenen.

– Vi har jobbet lenge med klima- og miljøspørsmål, og ønsker å være med å drive utviklingen fremover, sier Stein Wikholm. Dette engasjementet var motivasjonen for at de ble med som partner i Klimapartnere Vestland i starten av 2021. – Vi ønsker å jobbe sammen med en partner som kan inspirere oss og være med å pushe oss videre fremover, og hjelpe oss å dokumentere effekten av de tiltakene vi gjør.

For Wikholm stanser ikke ambisjonene med den elektriske hjullasteren.  Planen er at alt av utstyr og maskiner til driften skal byttes ut med ny, utslippsfri teknologi.

Relaterte løsninger