Hvordan omstille seg fra et fossilt til fornybart samfunn?

Sammen med forskere fra 14 land, leter Norlandsforskning etter vippepunktet som gjør at karbon- og petroleumsavhengige samfunn går over til miljøvennlig og fornybar energi.

Foto: Trym Nilsen – Unsplash

Forskningsprosjektet Tipping+ skal studere slike vippepunkter og finne ut hva som får karbon- og petroleumsavhengige samfunn til å gå over til miljøvennlige alternativ. Nordlandsforskning deltar i prosjektet som har 15 partnere i 14 ulike land. Nordlandsforskning representerer Norge i konsortiet og skal undersøke mulige vippepunkter i spesifikke case knyttet henholdsvis til spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) og til energiutfordringene på Svalbard.

Svalbard har lite folk, ingen pensjonister og ligger godt adskilt fra resten av verden. Det gjør det til et oversiktlig og gunstig samfunn å legge under lupen. Her kan forskerne studere hvilke utfordringer som oppstår når samfunnet endrer seg så drastisk. Hva gjør det med menneskene der? Med miljøet og økonomien? Hvordan skapes et bærekraftig samfunn på Svalbard?

Forskerne skiller mellom positive og negative vippepunkter. I denne sammenhengen vil et negativt vippepunkt beskrive en situasjon der endringene fører til at samfunn går i oppløsning eller drives mot autoritære regimer. Positive vippepunkter handler derimot om samfunn som mestrer endringen fra karbon- og petroleum til bærekraftige alternativer.

Norsk sokkel og Svalbard er to av til sammen 20 europeiske områder som undersøkes i Tipping+. I tillegg blir områder utenfor Europa viet oppmerksomhet. Prosjektet hadde oppstart 1. april 2020 og varer i tre år.  Prosjektet er finansiert av Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning. Tipping+ har 15 partnere fra 14 ulike land.

Tilknyttede partnere