UiB henter kjølevann fra dypet av Byfjorden

Universitetet i Bergen har funnet løsninger både høyt og lavt for å energieffektivisere flere av bygningene sine. Gjennom å hente kjølevann for fjernkjøling fra dypet av Byfjorden og å produsere egen strøm fra solcellepanel på tak sparer de store menger energi.

Bilde: Shutterstock


Universitetet i Bergen
 (UiB) har mange ulike institutter og bygninger spredt rundt om i byen. Nå pågår det et stort arbeid for å energieffektivisere flere av bygningene ved universitetet. Målet er å være klimanøytrale innen 2030. 

– Bygg står for en stor del av klimaavtrykket til UiB og skal vi nå våre mål, må det arbeides systematisk med å redusere klimautslipp fra bygningsmassen, sier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm i et intervju med universitetets nettsider, og legger til:  

Fjernkjøling fra Byfjorden

Ved Universitetet i Bergen utnytter de den kalde Byfjorden til energieffektiv kjøling av bygg. I samarbeid med BKK har de laget et system for fjernkjøling av bygg på Nygårdshøyden og Nygårdstangen i Bergen.  

Kjølevannet henter de direkte fra dypet av Puddefjorden i Bergen. Vannet hentes gjennom et 400 tonn tungt rør som strekker seg 2.2 km gjennom Puddefjorden og ut i Byfjorden. Røret er belastet med 1 200 tonn ekstra betong, slik at det skal synke ned og holde seg stabilt på 110 meters dyp.  

Sjøvannet på bunnen av fjorden holder en jevn temperatur på 7 -9 grader celsius gjennom hele året. Det gjør at kjøleprosessen blir meget energieffektiv. En får tilbake mellom 50 og 70 ganger så mye energi som det en putter inn i systemet. Til sammenligning gir en vanlig varmepumpe tilbake mellom 2 og 4 ganger energien. 

Fjernkjølingssystemet brukes i dag ved Det juridiske fakultet. I tillegg benyttes det i mediaklyngen, Media City Bergen der Klimapartneren, Entra, eier halvparten og der UiBs instituttet for informasjons- og medievitenskap er leietaker. Målet er å koble til flere bygninger til fjernkjølingsanlegger på sikt.  

Tilknyttede partnere