Klimakartet tar pulsen på Norges klimamål

Skal Norge nå sine klimamål, må hele landet bidra. Mens flere fylker, byer og kommuner går i front med høye ambisjoner, er det fremdeles en lang vei å gå før regionale og lokale klimamål – som et minimum – er i tråd med de nasjonale. Det viser oversikten i klimakartet.

Norge har satt seg mål i tråd med Parisavtalen, og skal kutte utslippene med 55% innen 2030 (fra 1990-nivå). Men blir disse målsettingene fulgt opp lokalt? Til nå har det vært vanskelig å finne ut hvilke klimamål som gjelder i fylker, byer og kommuner.

– Vi har savnet en oversikt over hvilke mål for utslippsreduksjon som er vedtatt rundt om i landet. Derfor har vi satt i gang med å lage denne oversikten selv, sier Helene Frihammer, strategisk prosjektleder i Klimapartnere. Sammen med stiftelsen Om i morgen og Greensight står de bak  www.klimakartet.no. Haltenbanken og Miles står for design og utvikling.

 

Store sprik

Samtlige fylker, 42 kommuner, samt de 12 største byene i Norge, har fått spørsmål om hvilke klimamål de har satt seg. Mens de mest ambisiøse byene og regionene for lengst har vedtatt klimamål og utarbeidet klimaplaner, var dette et vanskelig spørsmål å svare på for andre.

– Vi ble overrasket over det store spriket i ambisjonsnivå, sier Silje Skjelsvik, leder i Om i Morgen, som har samlet inn tallene. – Det er på overtid at kommuner og byer tar ansvar og setter seg egne mål for utslippskutt. Vi skal jo alle samme sted, og det haster med å få hele landet med på å kutte utslipp.

Status for omstilling

Hensikten er at det digitale kartet skal fungere som et levende verktøy, hvor målene blir oppdatert etterhvert som fylker, byer og kommuner kan vise til vedtatte planer. Deler av klimakartet inneholder også en oversikt over hvordan Norge ligger an i omstillingen av transportsektoren.

– I første omgang har vi startet med å kartlegge omstillingen for transport i Vestland. Målet er at vi skal utvide omstillingskartet til å gjelde alle fylker og de største byene, sier Tor Martin Misund, Green Advisor i Greensight, som har stått for analyse og sammenstilling av tallene.

Han håper oversikten kan være med på å motivere til å øke takten i omstillingen. For selv om målene er viktige for å sette retning og mobilisere, er det til syvende og sist tiltakene som gjelder.

– Vi ønsker innspill både fra politikere og næringslivet om planer og tiltak som viser utslippskutt i de kategoriene vi viser, sier Misund.

Vestland først ut

Vestland er det første fylket i klimakartet hvor også alle kommunene er kartlagt, noe som avslører store forskjeller innad i regionen. For mens Vestland som fylke er blant de mest ambisiøse i landet, med et mål om nullutslipp innen 2030, er det få av kommunene i fylket som har vedtatt tilsvarende mål. Neste skritt blir å utvide kartleggingen av kommunene til resten av landet.

Utfordrer politikerne

UTFORDRER OM KLIMAMÅL: Silje Skjelsvik (t.v.), leder i Om i morgen, og Helene Frihammer, strategisk prosjektleder i Klimapartnere

Bare ved å stille spørsmål om klimamål, settes det i gang en viktig prosess rundt om i kommunene, påpeker Silje Skjelsvik fra Om i morgen. Prosjektet har allerede før lansering mobilisert flere fylker og kommuner til å sette seg ned og jobbe med målsettinger og klimaplaner.

– Vi vil oppfordre byer, kommuner og fylker over hele landet til å henge seg på i konkurranse med de mest ambisiøse, og i det minste ønske å være med på å nå Norges klimamål. Vi kan ikke ha lavere ambisjoner enn det, sier hun.

Helene Frihammer i Klimapartnere håper både politikere og næringslivsledere vil la seg inspirere av klimakartet.

– Det å sette seg ambisiøse mål gir retning og mobiliserer til handling. I Klimapartnere utfordrer vi alle våre 300 partnervirksomheter om å bli fossilfri innen 2030. Vi ser et voldsomt tempo blant de som går i front, og vi utfordrer alle andre til å slå følge.

Klimamålkartet fra Klimapartnere gjør det lettere å få oversikt over målsetninger fra hele landet og er ment som et nøkkelverktøy både for politikere, næringsliv og andre interessenter som ønsker å være med å sette fart på den grønne utviklingen.

Tilknyttede partnere